ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

Cieľová skupina detí a mládeže

1. kategória - deti vo veku 10 – 12 rokov


V prípade tejto vekovej kategórie bude potrebné aktivity pripravovať viac hravou formou. Ide o žiakov 4. – 6. ročníkov ZŠ, ktorých vedomosti z oblasti astronómie a ostatných prírodných vied sú elementárne. Žiaci v tomto období sa pomerne rýchlo učia a ich prirodzený záujem o nové poznatky je veľmi vhodné podporiť pripravovaním rôznych súťaží a hier.

2. kategória - deti vo veku 13 – 15 rokov


Druhá veková kategória sú žiaci 7. až 9. ročníkov ZŠ, u ktorých sa prejavuje už istá vyhranenosť záujmov. Zvlášť v 9. ročníku sa pripravujú k štúdiu na rôznych všeobecne vzdelávacích i odborných školách, preto možno povedať, že ich záujmy sú často ovplyvnené aj ich výberom. V tomto prípade je potrebné pozornosť upriamiť na ich intelektuálny rozvoj.

3. mládež vo veku 15 – 20 rokov


Stredoškolská mládež je vo veku, v ktorom sa rozvíja ich schopnosť zodpovedne participovať na niektorých menej náročných profesionálnych odborno-pozorovateľských úlohách.

Na tieto aktivity je potrebné pripraviť cieľovú skupinu množstvom odborných prednášok vedome zameraných na ich budúce praktické aktivity, prípadne aktuálne prednášky z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied.