ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

Záverečné resumé

Dňa 10. januára roku 2006 sme „rozbehli“ európsky projekt „Postavíme mosty z hviezd“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poľská republika – Slovenská republika.

Keďže zmyslom a cieľom projektu bola v prvom rade výchova a vplyv na mladých ľudí (vo veku 10 – 20 rokov) prostredníctvom našich odborných lektorov, všetky aktivity boli realizované v tomto duchu. V tabuľke sú aktivity v chronologickom poradí s uvedením dôležitých charakteristík.


Zoznam podujatí v rámci projektu
Postavíme mosty z hviezd


Názov/

charakteristika


Termín


Miesto konania

Počet

účastníkov


Počet prednášok/ počet posluch.

Obloha v mojom fotoaparáte

24.2.-26.2.2006

HaP Prešov

21

13/273

Moje prvé pozorovanie

24.3.-26.3.2006

HaP Prešov

21

11/231

Vymyslel som súhvezdie

21.4.-23.4.2006

HaP Prešov

21

11/231

1.Letný astrotábor

3.7.-7.7.2006

Astronom.observatórium na Kol.sedle,

21

20/420

2.Letný astrotábor

1.8.-5.8.2006

BKA„Polaris“,

Sopotnia Wielka, PL

30

20/600

3.Letný astrotábor

27.8.-31.8.2006

Astronom.observatórium na Kol.sedle,

21

20/420

2.Exkurzie poľskej mládeže v HaP Prešov

1.12.-2.12.2006

8.12.-9.12.2006

Hvezdáreň a planetárium v Prešove


77


3

Exkurzia slov. mládeže v Poľsku

12.1.-13.1.2007

Sopotnia Wielka,

Chabowka, PL

26

0

Realizácia aktivít prebiehala podľa projektového plánu, čo prinieslo spokojnosť z práce realizátorom a veľa nových zážitkov, priateľstiev, poznávania regiónov či nové poznatky z astronómie a príbuzných prírodných vied cieľovým skupinám.

Projekt je tiež prvým krokom k veľmi perspektívnym možnostiam rozvíjať v budúcnosti živú spoluprácu s Poľskom.

Tento cieľ sa tiež naplnil, a to nielen vďaka 14 mesačnej spolupráci s projektovým poľským partnerom – astronomickým klubom „Polaris“. Hvezdáreň a planetárium v Prešove získala realizáciou projektu aj propagačné skladačky o svojej činnosti a v ponuke má dva populárno-náučné programy Widok na sklepienie niebieskie (Pohľady na oblohu) a Deska albo kula? (Doska či guľa?) v poľskom jazyku, ktoré v budúcnosti budú ponúkané poľským návštevníkom.

Aktivity boli zabezpečované tromi partnerskými astronomickými zariadeniami:

Konečným prijímateľom a realizátorom projektu Hvezdárňou a planetáriom v Prešove (HaP Prešov), zahraničným partnerom: Beskidski Klub Astronomiczny „Polaris“ Sopotnia Wielka, Poľsko a slovenským partnerom: Vihorlatskou hvezdárňou Humenné.


Počas realizácie projektu bolo uskutočnených pre 238 účastníkov 95 prednášok, 3 prezentácie 2 programov v planetáriu v poľštine, navštívené boli 3 astronomické zariadenia a 10 kultúrnych inštitúcií (múzeá, technické pamiatky, geografické zaujímavosti) v Prešovskom kraji a regióne bielsko-bialskom v Poľsku. Koordinačný tým sa zúčastnil 7 koordinačných stretnutí.

9.2.2007 slávnostným vyhodnotením za účasti vedúcej odboru kultúry p. Mgr. Evy Arvayovej, ktorá vyjadrila uznanie Hvezdárni a planetáriu v Prešove a jej partnerom za úspešný priebeh projektu, sme technicky ukončili projekt. Mne už len ostáva sa aj touto cestou poďakovať všetkým účastníkom, koordinačnému týmu, lektorom, dodávateľom a tiež Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR za pomoc a spoluprácu pri tejto náročnej práci.

PREZENTÁCIA Z VYHODNOTENIA NA STIAHNUTIE TU >>

Renáta Kolivošková

Fotogaléria