ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

"Obloha v mojom fotoaparáte"

Hvezdáreň a planetárium v Prešove zrealizovala v dňoch 24.-25.2.2006 prvú aktivitu 14 mesačného projektu „Postavíme mosty z hviezd“.

Touto aktivitou, s názvom „Obloha v mojom fotoaparáte“ sme sa snažili osloviť stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Dvadsaťjeden účastníkov malo za cieľ teoretické a následne praktické zvládnutie klasickej a digitálnej fotografie.

Piatkové popoludnie a sobotňajšie dopoludnie patrili klasickej fotografii, do ktorej účastníkov zasvätil Mgr. Peter Ivan (odborný pracovník HaP Prešov). Účastníci sa oboznámili s klasickou fotografickou technikou, snímaním obrazu exponovaním negatívov až po samotnú výrobu fotografií, ktoré si mohli jednotlivo vyskúšať v tmavej komore. Do tajov digitálnej fotografie, ktorej patril zvyšok podujatia zasväcoval účastníkov Peter Zbončák (obch. riaditeľ firmy Tromf Banská Bystrica). V tomto bloku sa účastníci dozvedeli o vzniku obrazu v digitálnom fotoaparáte, jeho úpravách o plusoch a mínusoch v porovnaní s klasickou technikou a vyskúšali si aj úpravy vlastných záberov v počítači. Aj keď nám počasie prialo len na polovicu (počas druhej noci krásne snežilo :-), napriek tomu sa účastníkom podarilo získať slušné množstvo snímkov, či už s klasickej, alebo digitálnej techniky na rôzne témy. Všetky snímky budú zaradené do galérie, ktorá vznikne na stránkach projektu (www.astropresov.sk/projekt) a bude prístupná širokej verejnosti. Môžeme len dúfať, že kreatívny duch, ktorého sme sa pokúsili v tejto aktivite v účastníkoch prebudiť sa bude ďalej rozvíjať a bude ich motivovať k stále lepším a lepším výsledkom.

Program

 

Program aktivity Obloha v mojom fotoaparáte nájdete v priloženom súbore. Na otvorenie súboru budete potrebovať voľne použiteľný prehliadač Adobe Reader

 

Fotogaléria


Fotodokumentácia 1. aktivity


Práce účastníkov - digitálna fotografia

 


Práce účastníkov - klasické fotografia

 

Prezentácie

Klasická fotografia - Mgr. Peter Ivan

Komplet prezentácie klasickej fotografie od Mgr. P. Ivana, prezentácie sú chránené heslom. Heslo Vám ochotne poskytne koordinátorka projektu, p. Kolivošková
Prezentácie sú spakované programom WinRar.

Digitálna fotografia - Peter Zbončák

Psychológia obrazu - Peter Zbončák, prezentácie sú chránené heslom. Heslo Vám ochotne poskytne koordinátorka projektu, p. Kolivošková
Prezentácie sú spakované programom WinRar.

Digitálna fotografia - Peter Zbončák, prezentácie sú chránené heslom. Heslo Vám ochotne poskytne koordinátorka projektu, p. Kolivošková
Prezentácie sú spakované programom WinRar.