ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

"Moje prvé pozorovanie"

Od 24. do 26. marca 2006 prebehla 2. aktivita projektu. Bola určená pre deti a mládež od 13. do 15. rokov. Účastníci sa oboznámili s praktickou a teoretickou stránkou pozorovania, vyhodnocovaním a zapisovaním napozorovaných údajov a ich praktickým spracovaním a ďalším použím. Lektormi boli pracovníci Hvezdárne a planetária v Prešove Mgr. Peter Ivan a Mgr. Roman Tomčík.

Maratón po európsky
Všetci vieme, že maratón je vytrvalostný beh. Aby ste mohli zvládnuť desiatky maratónskych kilometrov a prísť ako víťaz do cieľa, na to je potrebných veľa, veľa dní, týždňov, ba mesiacov tréningu a príprav. Iba tak sa dočkáte povestného vytúženého ovocia.
Možno už tušíte, že týmto prirovnaním som chcela vyjadriť svoje pocity z práce na európskom projekte. Táto práca určite nie je ľahká a má veľa úskalí, ale je aj veľa okamžikov, vďaka ktorým viem, že to stojí zato. Jedna milá pani, s ktorou som kedysi na začiatku konzultovala myšlienku projektu, keď po niekoľkých mesiacoch videla jeho web stránku, reagovala asi takto: „Wauu! ... konečne vyšiel projekt pre radosť ľudí!“ Toto sa mi vrylo do pamäti a stalo sa aj mojím cieľom – robiť projekt pre radosť ľudí. Iste zvládnuť všetky činnosti nemôže jeden človek, celá príprava a realizácia jednotlivých aktivít je dielom množstva ľudí – projektového týmu, lektorov, pedagógov. Všetci sú tu na to, aby deti a mládež, ktorí sú hlavným objektom tohto projektu prežívali chvíle, kedy sú jeho účastníkmi, čo najúžasnejšie. Aj my vyžadujeme od detí plnenie rôznych úloh - vzdelávajú sa pri prednáškach, realizujú astronomické pozorovania, absolvujú exkurzie, pričom všetko je pripravované tak, aby čas strávený v rámci projektu vnímali ako niečo pozitívne, príjemné aj zábavné. Ako sa nám to darí, o tom hovoria deti samé. V druhej aktivite „Moje prvé pozorovanie“ bola jedna z úloh, napísať článoček o tom aké sú ich dojmy z trojdňového sústredenia.
Ešte stále sme na začiatku nášho „maratónu na európsky spôsob“, ešte stále budeme zdolávať mnoho úskalí, problémov, plniť mnoho pracovných úloh, ale pritom verím, že výsledkom bude šťastný úsmev detí, pre ktoré je celé toto snaženie určené.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte akýmkoľvek spôsobom podieľajú, alebo mu aspoň fandia.
Renáta Kolivošková

Program

Program aktivity Moje prvé pozorovanie nájdete v priloženom súbore. Na otvorenie súboru budete potrebovať voľne použiteľný prehliadač Adobe Reader

 

Fotogaléria


Fotodokumentácia 2. aktivity

 

Práce účastníkov

Práce účastníkov z Prešova. Na otvorenie súboru budete potrebovať voľne použiteľný prehliadač Adobe Reader


Práce účastníkov z Humenného a Sniny. Na otvorenie súboru budete potrebovať voľne použiteľný prehliadač Adobe Reader


Práce poľských účastníkov. Na otvorenie súboru budete potrebovať voľne použiteľný prehliadač Adobe Reader

 

Prezentácie

Mgr. Peter Ivan

Komplet prezentácie od Mgr. P. Ivana, prezentácie sú chránené heslom. Heslo Vám ochotne poskytne koordinátorka projektu, p. Kolivošková
Prezentácie sú spakované programom WinRar.

Mgr. Roman Tomčík

Komplet prezentácie od Mgr.R. Tomčíka, prezentácie sú chránené heslom. Heslo Vám ochotne poskytne koordinátorka projektu, p. Kolivošková
Prezentácie sú spakované programom WinRar.