ÚVOD

O PROJEKTE

AKTUALITY

CIEĽOVÉ SKUPINY

 PARTNERI

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

FOTOGALÉRIA

LINKY

POSTAVILI SME MOSTY...

VYHODNOTENIE

V MÉDIACH...

 

AKTIVITY PROJEKTU

OBLOHA V MOJOM FOTOAPARÁTE  

MOJE PRVÉ POZOROVANIE

VYMYSLEL SOM SÚHVEZDIE

1. LETNÝ TÁBOR

2. LETNÝ TÁBOR

3. LETNÝ TÁBOR

EXKURZIA POĽSKEJ MLÁDEŽE

EXKURZIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE  

 

Postavíme mosty z hviezd je názov projektu, ktorého realizácia sa začala 19. januára 2006 a ktorý je pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove významným medzníkom v našej činnosti. Dostali sme veľkú príležitosť a finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vďaka ktorej môžeme zúročiť naše dlhoročné skúsenosti v práci s mládežou. (HaP dovŕši tohto roku 58 rokov svojej existencie).Našim prvoradým poslaním a záujmom v rámci projektu bude podporovať záujem osobnosti dieťaťa a mladého človeka o astronómiu a príbuzné prírodné vedy. Realizácia nášho projektu bude uskutočňovaná prostredníctvom kvalitných a zaujímavých programov, ktoré budú citlivo pripravovať koordinátori a lektori projektu.

   

Veľmi prínosným prvkom bude spolupráca so zahraničným partnerom z Poľskej republiky, konkrétne to bude Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS“, Sopotnia Wielka. Očakávame, že táto spolupráca prinesie príliv nových skúseností zo strany poľských partnerov. Na druhej strane má konečný prijímateľ možnosť rozšíriť svoju pôsobnosť z regionálnej na medzinárodnú.

Slovenským partnerom je Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Táto organizácia patrí svojím personálnym obsadením medzi hvezdárne, ktoré nepretržite od svojho vzniku pracujú nielen v oblasti odbornej činnosti, ale intenzívne a cieľavedomo sa venujú aj mládeži.

Práca s mládežou je neodmysliteľnou súčasťou nášho pôsobenia na širokú verejnosť, nakoľko mládež tvorí väčšinu návštevníkov mnohých hvezdární a planetárií.

Mladej generácii venujeme zvláštnu pozornosť aj v aktívne fungujúcich astronomických krúžkoch. Z toho vyplynula potreba rozšíriť a skvalitniť aktivity, ktoré umožňujú plnohodnotný rozvoj osobnosti mladých ľudí, ich kreativitu a tiež podporujú aktívne trávenie voľného času. Je preto logické, že najdôležitejšími účastníkmi projektu budú práve deti a mládež zo Slovenska - členovia krúžkov z Hvezdárne a planetária v Prešove a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a tiež z Poľskej republiky - Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS“, Sopotnia Wielka.

Účastníci, čiže deti a mládež, sú vo veku 10 – 21 rokov, preto sme ich rozdelili na tri vekové kategórie, z čoho vyplýva aj rôzny stupeň náročnosti pripravovaných aktivít.
Veríme, že tento projekt splní očakávania všetkých tých, ktorí sa ho zúčastnia a že 14 mesiacov jeho realizácie bude naplnených plnohodnotnou a zmysluplnou prácou.